Ak žijete v Brazílii, starať sa o seba a môže viesť konverzáciu, môžete sa stať úspešný model v Štúdiu,»on-Line».

Znalosť angličtiny nie je nutná, ale môže výrazne zvýšiť zisk. Ak žijete v Brazílii, starať sa o seba a môže viesť konverzáciu, môžete sa stať úspešný model v Štúdiu,»on-Line».

Čakáme na odchádzajúce chlapci a dievčatá staršie ako osemnásť rokov

Znalosť angličtiny nie je nutná, ale môže výrazne zvýšiť zisk

About